Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych

BUYIN EXCLUSIVE S.L. chroni Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu przygotowaliśmy niniejszą Politykę Ochrony Danych.

W BUYIN EXCLUSIVE S.L. zależy nam na promocji pełnej zgodności z zasadami aktywnej odpowiedzialności, ustanowionej przez Ogólną Ustawę o Ochronie Danych (General Data Protection Regulation, dalej GDPR), poprzez proces nieustannego samodoskonalenia, mającego na celu:

 • Postępowanie z danymi osobowymi w sposób zgodny z prawem oraz przejrzysty w relacjach z interesantami.
 • Wykorzystanie danych osobowych jedynie w przewidzianym celu. W żadnym przypadku nie mogą one zostać wykorzystane w celach niezgodnych z założeniami.
 • Analizę podstaw prawnych przetwarzania oraz pozyskiwania zgody zainteresowanych stron, w każdym przypadku przetwarzania danych.
 • Przetwarzanie minimalnej ilości danych, wymaganej przez określony cel.
 • Zapewnienie aktualności oraz dokładności danych, w przypadkach stwierdzenia niedokładności, wnieś niezbędne poprawki lub usuń błędne dane.
 • Przechowywanie danych osobowych przez minimalny czasu i zgodnie z prawnie ustalonym okresem.
 • Zachowanie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych.

 

Zobowiązania te przekładają się na następujące czynności:

 • Dostarczenie niezbędnych zasobów w celu poprawnej implementacji oraz ciągłego doskonalenia ochrony informacji, oraz przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Implementacja odpowiednich środków mających na celu wyszkolenie oraz podniesienie świadomości personelu w zakresie ochrony informacji, oraz danych.
 • Przygotowanie i utrzymywanie rejestru wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem.
 • Ustalenie procedur mających na celu zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i, jeśli takowe wystąpią, opanowaniu ich oraz niezwłoczne poinformowanie o tym interesantów.

 

Informacje o przetwarzanych przez nas danych

Zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności, będziemy informować Cię o przetwarzaniu danych osobowych w BUYIN EXCLUSIVE S.L. w sposób jasny i jednoznaczny. Dane osobowe zostały nam udostępnione przez zainteresowane strony wybraną przez nie drogą komunikacji (stronę, mail, telefon lub innym elektronicznym, lub analogowym sposobem). 

 

Odpowiedzialność za ochronę danych:

BeautyTheShop jest zarejestrowanym znakiem towarowym BUYIN EXCLUSIVE S.L. z  siedzibą w Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Grenada (Hiszpania) oraz numerze CIF:  B18943829. Zarejestrowana w Rejestrze Mecantile miasta Grenada, Dział 1405, Księga 0, Folio 111, Sekcja 8, Strona GR 38883.

Dane firmy oraz kontakt znajdują się poniżej:

 • BUYIN EXCLUSIVE S.L.
 • CIF: B18943829
 • Adres: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (España)
 • Telefon: 858.952.394
 • E-mail: info@beautytheshop.com

 

Pochodzenie danych oraz ich cel

 Ty, dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane osobowe, niezbędne do zarządzania usługą.

 • Przetwarzane przez nas dane zawierają się w następujących kategoriach:
 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu
 • Adres pocztowy lub elektroniczny: adres i mail
 • Informacje komercyjne: jeśli wyrazisz zgodę, będziesz otrzymywał oferty komercyjne powiązane z Twoim zamówieniem.
 • Dane do płatności: numer karty kredytowej, numer konta bankowego

 

BUYIN EXCLUSIVE S.L. przetwarza dane użytkowników w następującym celu:

 • Świadczenie usług zamówionych przez użytkownika oraz zarządzanie ich rachunkami i płatnościami
 • Komunikacja elektroniczna związana ze świadczonymi usługami w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do wyższej jakości usług, w tym modyfikacji hasła oraz śledzenia zamówienia.
 • Dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy umownej oraz przez okres niezbędny ze względu na obowiązujące prawo.
 • Zautomatyzowane decyzje, profile oraz logika. Rozwój profili jak na przykład podejmowanie zindywidualizowanych decyzji na podstawie automatycznego przetwarzania danych mającego na celu określenie cech osobowych lub przewidzenie osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Prawomocność przetwarzania danych

Zgodna zainteresowanej strony, zgodnie z Prawem Ochrony Prywatności. W przypadku niedostarczenia niezbędnych informacji osobowych, świadczenie usług będzie niemożliwe.

 

Odbiorcy zleceń oraz transferów:

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że pod przymusem prawnym.

 

Prawa użytkownika:

 • Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy, usunięcia, ograniczenia i nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych , a także ich przeniesienia poprzez adres mailowy  info@beautytheshop.com
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolnej.