Certyfikat SSL

Witryna internetowa  www.beautytheshop.com posiada certyfikat SSL zweryfikowany przez firmę GeoTrust (EV SSL CA - G4).

Połączenie ze   stroną www.beautytheshop.com  szyfrowane jest przy pomocy klucza 256-bitowego.

 

Czym jest Certyfikat SSL?

Certyfikat SSL stanowi zabezpieczenie, które pozwala na przesyłanie informacji między przeglądarką a docelową stroną internetową, w tym przypadku  www.beautytheshop.com,  w sposób zaszyfrowany, dzięki czemu nie mogą one zostać przechwycone przez inne podmioty. W szczególności dotyczy to kart kredytowych oraz danych osobowych. Jest to najlepsze zabezpieczenie transakcji realizowanych przez Internet.

 Certyfikat SSL  zapewnia użytkownikowi strony wysoki poziom bezpieczeństwa. Oznacza to, że strona jest autentyczna i godna zaufania, a wprowadzanie na niej danych osobowych jest bezpieczne. SSL to skrót od angielskiego Secure Socket Layer. Jest to protokół zapewniający bezpieczne przesyłanie zaszyfrowanych danych pomiędzy serwerem a użytkownikiem strony internetowej i z powrotem.  Szyfrowanie danych polega na stosowaniu algorytmów matematycznych oraz systemu kluczy, które mogą zidentyfikowane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem strony a serwerem.  Nadaniestronie www.beautytheshop.com  certyfikatu SSL stanowi gwarancję, że nikt niepowołany nie będzie mieć dostępu do przesyłanych danych.  -

 

Standardy bezpieczeństwa danych PCI - DSS

Witryna  www.beautytheshop.com  spełnia międzynarodowe standardy odnośnie przechowywania danych kart płatniczych.

Standardy bezpieczeństwa danych dla sektora kart płatniczych (PCI-DSS) zostały opracowane w celu promowania i poprawy bezpieczeństwa danych posiadaczy karty oraz w celu ułatwienia wprowadzenia spójnych środków bezpieczeństwa na poziomie globalnym. Standardy PCI DSS wychodzą na przeciw zapotrzebowaniu na rozwiązania technologiczne oraz procesy mające na celu ochronę danych posiadacza karty. Standardy te mają zastosowanie do wszystkich podmiotów, których dotyczą procesy związane z kartami płatniczymi, w tym kontrahentów, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych, nabywców, organizacji wydających karty oraz dostawców usług, a także wszystkich innych podmiotów, które zajmują się przechowywaniem, przetwarzaniem lub przesyłaniem danych posiadaczy kart. Standardy PCI DSS obejmują minimalny zestaw wymogów w celu ochrony danych posiadaczy kart i można je ulepszać przy wykorzystaniu dodatkowych środków w celu ograniczenia innych zagrożeń. Poniżej zestawiono listę 12 wymogów PCI DSS.

 

Wymagania:

  • Budowa i utrzymanie bezpiecznej sieci.
  • Ochrona danych posiadacza karty.
  • Realizowanie programu zarządzania dot. podatności na zagrożenia.
  • Wdrożenie skutecznych środków kontroli dostępu.
  • Regularny monitoring oraz testowanie sieci.
  • Realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji.