SSL-Certifikat

Webbplatsen www.beautytheshop.com har ett SSL certifikat verifierad av GeoTrust (EV SSL CA - G4).

Anslutningen till www.beautytheshop.com är krypterad med 256-bitars kryptering.

 

Vad är ett SSL certifikat?

Ett SSL certifikat är en metod som tillåter informationen mellan din webbläsare och målwebbsidan, i detta fall www.beautytheshop.com, för att kuna surfa krypterat över internet och inte bli bestluna av tredje part, framförallt när det kommer till kreditkort och personuppgifter. Detta är en metod som tillåter den bästa säkerheten för transaktioner som finns tillgänglig på internet.

Ett SSL certifikat ger trygghet till besökaren på dess hemsida på ett sätt som talar om för kunden att sidan är autentisk, äkta och tillförlitlig för att kunna ange personuppgifter. SSL är akronym (Secure Socket Layer) vilket är ett säkerhetsprotokoll som gör att deras uppgifter skickas fullständigt och säkert vilket innebär att överföring av uppgifter mellan server och webbanvändare (och tillbaka) är helt kodat och krypterat. När vi talar om uppgifter som överförs krypterat, menar vi att användningen av matematiska algoritmer och ett system av nycklar som endast kan identifieras mellan personbläddring och servern. Eftersom att www.beautytheshop.com har ett SSL certifikat betyder det att våra uppgifter är krypterade och vi kan vara säkra på att ingen kan läsa innehållet.
Allt detta får oss att förstå att tekniken som tillhandahålls av ett SSL certifikat är säker överföring av information via internet och att det därmed bekräftar att uppgifterna är fria från oönskade personer.

 

Datasäkerhetsstandard PCI - DSS

Webbplatsen www.beautytheshop.com uppfyller internationella normer för lagring av betalkortsuppgifter.

Betalkorts industrin (PCI) datasäkerhetsstandard (DDS)  utvecklades för att befordra och förbättra säkerheten för kortdata och underlätta antagandet av konsekventa säkerhetsåtgärder på global nivå.

PCI och DSS tillhandahåller en referns för tekniska krav och processer utvecklade för att skydda kortdata. PCI och DSS tillämpas för alla enheter som deltar i betalkorts processer, grossister, processorer, köpare, utfärdaorganisationer och tjänsteleverantörer men även alla företag som lagrar, bearbetar eller överför kortinnehavares uppgifter.
PCI och DSS innefattar minimikrav för att skydda kortinnehavarens uppgifter och kan förbättras med hjälp av ytterligare kontroller och rutiner för att förminska andra risker. Här nedan hittar du allmänna beskrivningar om de 12 kraven innefattade i PCI och DSS.

 

Krav:

  • Bygga upp och bibehålla ett säkert nätverk.
  • Skydda kortinnehavarens uppgifter.
  • Upprätthålla ett svagt hanteringsprogram.
  • Genomföra kraftiga åtgärder för kontrollåtgärder.
  • Regelbunden övervakning och testar närverk.
  • Bibehålla informationssäkerhetspolicyn.