Integritetspolicy

dataskyddspolicy 

 

BUYIN EXCLUSIVE SL är skyldig att följa lagstiftningen gällande dataskydd, därför har vi utvecklat denna Dataskyddspolicy.

Hos BUYIN EXCLUSIVE SL är vi engagerade i att främja överensstämmelse med principerna om aktivt ansvar, som fastställs i Allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR) genom en process med kontinuerlig förbättring, som syftar på att:

 • Behandla personuppgifter på ett lagligt, juridiskt och öppet sätt i relationer med intressenter.
 • Endast använda personuppgifter och uteslutande för de ändamål som föreskrivs vid varje behandling. Under inga omständigheter får de användas för andra eller oförenliga ändamål.
 • Analysera de rättsliga grunderna för bearbetning och samtycke från berörda parter, när det är nödvändigt för bearbetning.
 • Behandling av ett minimiantal personuppgifter som är nödvändiga för syftet.
 • Behålla personuppgifter som är uppdaterade och korrekta, i de fall som felaktiga eller otillåtna uppgifter observeras, skall de uppdateras eller raderas.
 • Bevara personuppgifter för den lägsta tid som krävs för bearbetning och i enlighet med de lagstadgade bevarandeperioderna.
 • Bevara alltid sekretessen, integriteten och tillgängligheten av de personuppgifter som vi behandlar.

 

 Detta åtagande omvandlas till följande:

 

 • Tillhandahålla nödvändiga resurser och fastställa nödvändiga mål för korrekt implementering och kontinuerlig förbättring av informationssäkerhet och skydd av personuppgifter som vi behandlar.
 • Uppmuntra och genomföra lämpliga åtgärder för att utbilda medvetenhet hos all personal i informationssäkerhet och i dataskydd.
 • Förbereda och underhålla aktivitetsposter för all bearbetning som utförts.
 • Upprätta förfaranden för att förhindra datasäkerhetsbrott och, om de uppstår, hantera dem och utan dröjsmål meddela intressenterna om dem.

 

Information om uppgifterna vi behandlar  

I enlighet med vår dataskyddspolicy fortsätter vi att informera dig om de personuppgifter som vi har på BUYIN EXCLUSIVE SL på ett tydligt och förståeligt sätt. Personuppgifterna är tillgängliga för oss eftersom de berörda parterna har lämnat dem till oss på något sätt som de har ansett lämpliga (via denna webbplats, e-post, telefon eller med andra elektroniska eller manuella medel).

 

Ansvarig för databehandling:

BeautyTheShop är ett registrerat varumärke som tillhör BUYIN EXCLUSIVE S.L. med ett registrerat kontor i Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (Spanien) och med CIF: B18943829. Registrerad i Mercantile Registrerad av Granada, Volym 1405, Bok 0, Folio 111, Sektion 8, Sida GR 38883.

Identifikationen och kontaktuppgifterna för företaget är:

 • BUYIN EXCLUSIVE S.L.
 • CIF: B18943829
 • Adress: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. P. 18220 Albolote, Granada (España)
 • Telefon: 858.952.394
 • E-post: [email protected]

 

Uppkomst av uppgifterna och deras syfte

Det är du som ger oss de personuppgifter som är nödvändiga för hanteringen av tjänsten.

 

 • De kategorier av information som vi hanterar är:
 • Identifieringsinformation: namn, efternamn, telefonnummer
 • Post- och / eller elektroniska adresser: adress och e-post
 • Kommersiell information: Du kommer endast att skickas kommersiella erbjudanden relaterade till din beställning om vi har ditt samtycke.
 • Ekonomiska data: Kreditkortsnummer, bankkontonummer

 

 

BUYIN EXCLUSIVE SL behandlar användarnas data med följande ändamål:

 

 • Förse den tjänst som användaren begär och hantera deras fakturering och betalningar
 • Elektronisk kommunikation relaterad till tillhandahållandet av tjänsten så att användaren kan få en högre servicekvalitet, såsom lösenordsmodifikationer, spårning och incidenter i beställningen
 • Uppgifterna kommer att behållas när avtalsförhållandet upprätthålls och under den tid som är nödvändig för att lagstadgade skyldigheter följs.
 • Automatiserade beslut, profiler och tillämpad logik. Utveckling av profiler som att göra enskilda beslut baserade på automatisk databehandling som syftar till att utvärdera personliga aspekter eller analysera eller förutsäga preferenser och intressen.

 

Legitimering av databehandling

Samtycke från den berörda parten enligt lagen om Privat Säkerhet. Om vi ​​inte lämnar den begärda informationen kommer vi inte kunna tillhandahålla tjänsten.

 

Mottagare av uppdrag eller överföringar:

Användarens uppgifter kommer inte att överföras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.

 

Användarens rättigheter:

 • Användare kan utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning och motstånd mot behandlingen samt rätten att överföra uppgifterna via e-post till adressen [email protected]
 • Rätt att dra tillbaka samtycket. 
 • Rätt att överklaga hos en kontrollinstans.