Allmänna villkor

BeautyTheShop uppfyller följande direktiv:

Direktiv 95/46/EC är en referenstext på EU-nivå som skyddar personuppgifter. Det är ett regelverk som strävar efter att hitta en balans mellan en hög skyddsnivå av individers privatliv och det fria flödet av personuppgifter inom Europeiska unionen (EU). För att kunna göra detta, sätter direktivet strikta gränser för insamling och användning av personuppgifter och kräver att varje medlemsstat inrättar en oberoende ansvarig som ansvarar för skyddet av dessa uppgifter.

Direktiv 2000/31/EC av Europaparlamentet och av Rådet av 8 Juni 2000, om vissa rättsliga aspekter om informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den interna marknaden ("direktiv om elektronisk handel”).

 

Registreringsdetaljer om webbplatsens ägare :

Firma: BeautyTheShop  Kontor: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (Spanien). Tel: Tel: 858.952.394 Email: [email protected] . Domänen www.beautytheshop.com har också varit ansluten till denna registrering.

Tillgång till webbplatsen och dess innehåll är gratis. Lägg i åtanke att man måste vara registrerad för att se viss information på webbplatsen. Användning av webbportalen ger tillstånd till användaren och förutsätter fullt godkännande av dessa bestämmelser. Vi vill informera dig att innehållet av detta meddelande kan ändras när som helst, därför rekommenderar vi att du läser igenom det i början av varje session.

Intellektuell och industriell äganderätt: Immateriella rättigheter kommer från webbsidan https://www.beautytheshop.com, dess källkod,  navigeringsstruktur, databaser, text, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknologi, mjukvara, länkar och audiovisuella eller ljud innehåll, hädanefter INNEHÅLLET, tillhör BeautyTheShop, som har exklusiva rättigheter för exploatering av allt på något sätt, särskilda rättigheter  av reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och transformation. Således, ges användaren inga rättigheter eller licens till det som beskrivs ovan, förutom de som är nödvändiga för att använda webbplatsen. Alla varumärken, varunamn eller logotyper tillhör BeautyTheShop, under förutsättningen att tillgång till webbportalen attribuerar användaren ingen rätt till nämnda varumärken, varunamn och/eller logotyper.

BeautyTheShop är innehavaren av den industriella äganderätten av sina produkter och tjänster och speciellt de relaterade till det registrerade varumärket. Gällande tredjepartsprodukter och tjänster, erkänner BeautyTheShop de motsvarande immateriella rättigheterna av innehavaren, vilket inte innebär några rättigheter eller ansvar för BeautyTheShop genom deras enbara omnämnande eller framträdande på webbplatsen, eller deras godkännande, sponsring eller rekommendation av BeautyTheShop om det inte har angetts uttryckligen.

 

Villkor för användning av portalen

Användaren kommer inte att använda denna webbplats eller dess tjänster som erbjuds däri för att bedriva någon form av verksamhet som bestrider mot lagen, moral, allmän ordning, överbelastning, skador, inaktivera nätverk, annan hårdvara eller produkter  och programvara av BeautyTheShop eller i tredje part. Dem kan heller inte utföra reklamverksamhet eller kommersiell exploatering eller skicka meddelanden med hjälp av falsk identitet eller dölja källan till meddelandet. Användaren måste använda denna portal enligt lag och detta tillkännagivande.

BeautyTheShop jobbar som en exklusiv leverantör för informationssamhället och kan inte hållas ansvarig för innehållet användare kan skicka i strid mot de nuvarande villkoren. I dessa fall är enbart användaren ansvarig. Användaren är alltid skyldig till att respektera begränsningarna av användning av webbportalen som överenskommer med  BeautyTheShop

 

Innehåll

Användaren måste använda denna portal enligt lag, detta meddelande och regler som kan tillämpas. BeautyTheShop garanaterar varken laglighet, pålitlighet eller användbarheten av innehållet som tillhandahålls av användaren via webbportalen www.beautytheshop.com. Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra, offentligt kommunicera, förändra eller modifiera innehållet förutom i de fall det är godkänt av lagen eller i uttryckligt samtycke av BeautyTheShop, eller från någon som innehar äganderätt av exploatering.

Visning, utskrift eller delvis nerladdning av något på webbplatsens innehåll är tillåtet endast under de följande villkoren:

a) Att det är kompatibel med tillämpning av webbplatsen.

b) Att informationen erhålls enbart för personligt och privat bruk.

c) Att webbplatsens innehåll inte ändras på något sätt.

d) Att inga diagram, ikoner eller tillgängliga bilder på webbplatsen används, kopieras eller distribueras separat från medföljande text och bilder.

 

Navigation och säkerhet

BeautyTheShop garanterar inga oavbrutna eller felfria tillgångar till webbplatsen eller dess innehåll och dess uppdateringar. BeautyTheShop fullbordas om det inte finns några skäl som gör det omöjligt eller svårt att slutföra. Så fort de är medvetna om felen, frånkopplingarna eller brist på uppdateringar av dess innehåll gör de allt som krävs för att rätta till felen för att återupprätta förbindelserna och uppdatera innehållet.

Tillgång till webbplatsen liksom all obehörig användning av informationen däri ligger under användarens egna ansvar. BeautyTheShop tar inget ansvar för eventuella konsekvenser eller skador som kan erhållas från sådan tillgång eller användning.

De är inte heller ansvariga för säkerhetsfel som kan uppstå och eller för skador som kan uppstå i användarens datorsystem (hård-/mjukvara) eller dess sparade filer och dokument som en konsekvens av:

a) förekomsten av ett virus på datorn för användaren från att vara ansluten till tjänster och innehåll på webbplatsen.

b) funktionsstörningar i webbläsaren.

c) användning av icke updaterade versioner av webbplatsen. De garanterar inte frånvaro av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i datasystemet eller användarens filer.

 

Länkar

All tredje parts länkar till webbplatsen måste leda till sin egen huvudsida, med djuplänkar och inramningar. Annan användning av innehållet på webbplatsen av tredje part som inte är godkända, är strängt förbjudet.

 

Uteslutning av ansvar

Innehållet på webbsidan i samband med verksamheten BeautyTheShop är av allmän karaktär och anses inte vara tillfälligt för beslutsfattande av användaren, som skall kontakta företaget för att verifiera nämnt innehåll. BeautyTheShop tar inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå av användarens påföljd eller av tredje part baserat på information på webbportalen www.beautytheshop.com.
BeautyTheShop tar inte ansvar för skador för användaren som orsakas av fel eller avbrott i telekommunikationsnätet som framstället upphov, annullering eller avbrott av tjänster av portalen under dess användning.

 

Meddelande om olaglig verksamhet


När användaren av webbplatsen eller någon annan webbplats känner till att de länkade webbplatserna som hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga förnedrande, våldsamma eller i strid mot moral, kan de kontakta BeautyTheShopgenom att ange följande uppgifter: Personuppgifter om uppgiftslämnaren (namn, adress, telefonnummer och email). Beskrivning av fakta som avslöjar olaglig eller otillräcklig karaktär länkad webbplats. Ett uttalande om att informationen i ansökan är sann och korrekt.

Mottagandet av meddelandet under denna paragraf av BeautyTheShop innebär inte, i enlighet med LSSI, att den aktuella kunskapen om aktiviteter och/eller innehåll som angetts av uppgiftslämnaren.

 

Lager, Priser och egenskaper hos produkter

Kunden är skyldig till att konsultera pris, egenskap och lager av produkterna de vill ha innan de slutför köpet.

Priset för varje produkt är i förhållande till dess individuella måttenhet som är specificerad i namnet av produkten den själv, dess frånvaro och i sin beskrivning.

 

På BeautyTheShop säljer vi alla våra varor enbart till slutkunden. Om du är ett företag bör du höra av dig till vår kundtjänst innan du lägger din beställning.

Varje köp som omfattar 6 eller fler enheter av samma produkt kan betraktas som en grossisttransaktion och kan därför annulleras av denna anledning.

På samma sätt är det inte tillåtet att köpa fler än 6 enheter av samma produkt under en månad, även om de köps i olika beställningar.

Dessutom, om 6 eller fler beställningar som görs med samma konto och levereras till olika leveransadresser upptäcks, kommer dessa beställningar att betraktas som företagstransaktioner och kan därför annulleras.

I alla dessa ovan nämnda fall gäller inte BeautyTheShops villkor.

 

 

Kommersiell Garanti

Uppgifterna som publiceras på denna portal är exakta. Men på grund av den stora kvantiteten av produkter till  försäljning är det möjligt att fel i prissättning, lager, egenskaper eller fotografi kan förekomma. BeautyTheShop jobbar med att detta inte skall hända. Det är på grund av detta som bekräftelse av lager och prissättning är en förutsättning för slutgiltlig bekräftelse av BeautyTheShop som sker genom ett skickat email från försäljningschefen som bekräftar att priser och lager är korrekt. Utan denna bekräftelse kommer ingen beställning att katalogiserats som fast beställning av oss.

I dessa fall beskrivna ovan, kommer en återbetalning av beloppet debiteras enbart från BeautyTheShop

Användaren eller kunden godkänner de ovanstående villkoren.

 

Lagstiftning

Partnerna, BeautyTheShop och användaren är i mån av Spansk lagstiftning baserade på Artikel 29 i lag 34/2002 och enligt Artikel 90.2 av kungligt dekret 1/2007.