Generelle betingelser

Beauty Shop opererer i samsvar med følgende direktiver:

Direktiv 95/46/EC er referanseteksten, på europeisk nivå, om beskyttelse av personopplysninger. Det setter opp et regelverk som søker å finne en balanse mellom et høyt beskyttelsesnivå for menneskers personvern og fri flyt av personopplysninger innenfor den europeiske union (EU). For å gjøre dette setter direktivet strenge begrensninger på innsamling og bruk av personlig data og krever at hvert medlemsland etablerer et uavhengig nasjonalt organ for beskyttelsen av denne type data.

Direktiv 2000/31/EC av Europaparlamentet og av Rådet den 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel i det indre marked ( «Direktivet om elektronisk handel»).

 

Registreringsdetaljer om nettstedets eier er

Bedriftens navn: BeautyTheShop  Forretningsadresse: Avenida de Andalucía 46. 23560-Huelma, Jaén (Spania). Tel: +34 958 490 405, E-post: info@beautytheshop.com . I tillegg er domenet www.beautytheshop.com også blitt koblet til denne registreringen.

Tilgang til nettstedet og dets innhold er gratis. Vær oppmerksom på at det er nødvendig for brukeren å registrere seg for å se visse opplysninger på nettstedet. Bruken av nettstedet overfører tilstanden til brukeren og forutsetter aksept av disse bestemmelsene. Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne kunngjøringen kan endres når som helst, derfor anbefaler vi at du leser den på starten av hver økt.

Intellektuell og industriell eiendom: Immaterielle rettigheter som følger av nettsiden http://www.beautytheshop.com, dets kildekode, design, navigasjonsstruktur, databaser, tekst, foto, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, koblinger og audiovisuelt – eller lyd-innhold, heretter kalt INNHOLDET, tilhører BeautyTheShop SL, som har eksklusive rettigheter til utnyttelse av det samme på en hvilken som helst måte, og særlig rettighetene til reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og transformasjon. Dermed gis brukeren ingen rettigheter eller lisens til det som er beskrevet ovenfor, bortsett fra det som er nødvendig for å bruke nettstedet. Alle varemerker, varenavn eller logoer tilhører BeautyTheShop, med den forståelse at tilgang til nettstedets attributter har brukeren ingen rettigheter til nevnte varemerker, handelsnavn og/eller logoer.

BeautyTheShop er innehaver av de industrielle rettighetene over sine produkter og tjenester, og spesielt de som er knyttet til det registrerte varemerket. Når det gjelder omtale av tredjeparts produkter eller tjenester anerkjenner BeautyTheShop de tilsvarende immaterielle rettighetene til innehaverne, uten å antyde noen rettigheter eller ansvar for BeautyTheShop utenom deres omtale eller utseende på nettsiden, heller ikke deres tilslutning, sponsing eller anbefaling fra BeautyTheShop med mindre det er uttrykkelig angitt.

 

Betingelser for bruk av portalen

Brukeren vil ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene som tilbys i denne til å gjennomføre aktiviteter som strider mot lovverket, moral, offentlig orden, eller overbelaste, skade eller deaktivere nettverk, servere eller annen maskinvare eller produkter og programmer som tilhører BeautyTheShop eller tredjeparter. De kan heller ikke utføre reklamevirksomhet, kommersiell utnyttelse eller sende meldinger ved hjelp av en falsk identitet eller skjule opprinnelsen til meldingen. Brukeren må bruke denne portalen i samsvar med lovverket og denne kunngjøringen.

BeautyTheShop fungerer som en eksklusiv tjenesteleverandør av informasjonssamfunnet, og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet som brukeren kan sende i strid med gjeldende bestemmelser. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig. Brukeren er forpliktet til å respektere restriksjonene på bruk av nettportalen som til enhver tid er avtalt med BeautyTheShop

 

Innhold

Brukeren må bruke denne portalen i henhold til lovverket, denne kunngjøringen og enhver regel som kan anvendes. BeautyTheShop garanterer ikke lovligheten, påliteligheten og nytten av innholdet som tilbys av brukerne gjennom nettportalen www.beautytheshop.com. Brukeren skal ikke reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig, kommunisere offentlig, bearbeide eller på annen måte endre innholdet, bortsett fra i tilfeller hjemlet i lov eller med uttrykkelig samtykke fra  BeautyTheShop, eller av de som har eiendomsretten til utnyttelse.

Visning, utskrift og delvis nedlasting noe av nettstedets innhold er autorisert utelukkende under følgende forutsetninger:

  1. a) at dette er forenlig med nettsidens formål
  2. b) at således innhentet informasjon kun er for personlig og privat bruk.
  3. c) at ikke noe av nettstedets innhold endres på noen måte.
  4. d) At ingen diagram, ikon eller bilde tilgjengelig på nettstedet brukes, kopieres eller distribueres separat fra ledsagende tekst og bilder.

 

Navigasjon og sikkerhet

BeautyTheShop garanterer ikke uavbrutt eller feilfri tilgang til nettstedet eller dets innhold, det garanterer heller ikke sin oppdatering. BeautyTheShop vil fullføre, med mindre det er grunner som gjør det umulig eller vanskelig å fullføre, og så snart det er klar over feil, frakoblinger eller manglende oppdatering av dette innholdet, gjøre alt som er nødvendig for å rette opp feilene, for å re-etablere tilkoblinger og å oppdatere innholdet.

Tilgang til nettstedet, samt ethvert uautorisert bruk av informasjonen på nettstedet, er brukerens fulle og hele ansvar. BeautyTheShop er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, ødeleggelser eller skader som kan være avledet av slik tilgang eller bruk.

Det er heller ikke ansvarlig for sikkerhetsfeil som kan oppstå, og heller ikke for skader som kan påføres brukerens datasystem (maskinvare og programvare) eller tilhørende lagrede filer eller dokumenter som en følge av:

a) tilstedeværelsen av et virus i datamaskinen til brukeren som brukes for tilkobling til tjenestene og innholdet på nettsiden.

b) funksjonsfeil i nettleseren.

c) bruk av nettleserversjoner som ikke er oppdaterte. Det garanteres ikke for fraværet av virus eller andre elementer som kan føre til endringer i brukerens datasystem, dokumenter eller filer.

 

Lenker

Alle tredjeparts lenker til nettstedet må føre til hovedsiden, med dype lenker, framing og enhver form for uautorisert bruk av innholdet på nettsiden av tredjeparter er eksplisitt forbudt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettsiden knyttet til forretningsvirksomhetene til BeautyTheShop er av generell karakter, og regnes ikke som tilstrekkelig for beslutningstaking av brukeren – som bør kontakte virksomheten for å verifisere gitt innhold. BeautyTheShop aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle skader som kan oppstå som følge av handlingene til brukeren eller tredjepart basert på informasjon innhentet på nettportalen www.beautytheshop.com BeautyTheShop er ikke ansvarlig for skader påført brukeren som er forårsaket av feil eller avbrudd av telekommunikasjonsnettverk som produserer suspensjon, kansellering eller avbrudd i portalens tjenester når den er i bruk.

 

Varsling av ulovlige aktiviteter

Når brukeren av nettstedet eller noe annet nettsted blir klar over at de koblede nettstedene henviser til sider med innhold eller tjenester som er ulovlig, skadelig, nedverdigende, voldelig, eller i strid med moral så kan de kontakte BeautyTheShop og indikere følgende detaljer: personlig informasjon om informanten (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse). Beskrivelse av fakta som avslører ulovlig eller utilstrekkelig karakter eksterne nettsteder. En erklæring om at opplysningene i anmodningen er sanne og korrekte.

Mottakelse av kommunikasjon under denne klausulen av BeautyTheShop innebærer ikke, i henhold til LSSI, selve kunnskapen om de aktiviteter og/eller innhold indikert av informanten.

 

Lagerbeholdning, priser og produktegenskaper

Før kjøpet fullføres er kunden forpliktet til å konsultere pris, lagerbeholdning og produktenes egenskaper på det man ønsker å bestille.

Prisen på ethvert produkt er i forhold til produktets individuelle måleenhet som er angitt i navnet på selve produktet, eller dersom det mangler i produktnavnet – slik det da er angitt i produktbeskrivelsen.

 

Kommersiell garanti

Dataene som publiseres på denne portalen er nøyaktige. Men på grunn av den store mengden av produkter for salg det er mulig at feil i pris, lagerbeholdning, egenskaper eller fotografier kan forekomme. BeautyTheShop jobber for at dette ikke skal skje. Det er av denne grunn at bekreftelsen på lagerbeholdning og priser er gjenstand for endelig bekreftelse fra BeautyTheShop som gjøres ved å sende en e-post fra en salgssjef som bekrefter ordren i forhold til lagerbeholdning og priser, uten denne bekreftelsen vil ingen ordre være katalogisert som en fast ordre og bekreftet av oss.

I de tilfellene som er beskrevet ovenfor, vil tilbakebetaling av belastede beløp bare komme fra BeautyTheShop

Brukeren eller kunden aksepterer vilkårene ovenfor.

 

Lovgivning

Partene, BeautyTheShop og brukeren, er underlagt spansk lov, basert på artikkel 29 i lov 34/2002 og i samsvar med artikkel 90.2 av Kongelig rettslig forordning 1/2007.