Yleiset ehdot

Beauty The Shop noudattaa seuraavia direktiivejä:

95/46/EC on henkilötietojen suojausta koskeva EU-direktiivi, joka asettaa lainsäädännöllisen kehyksen yksityisyyden suojan ja henkilötietojen vapaan liikkumisen väliselle suhteelle EU-alueella. Direktiivi määrittää rajat henkilötietojen tallentamiselle ja käytölle ja edellyttää, että jokainen jäsenvaltio asettaa toimivaltaisen viranomaisen, joka on vastuussa näiden tietojen suojaamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EC (8.6.2000), joka koskee tiettyjä informaatioyhteiskunnan palveluita, erityisesti e-kauppaa sisämarkkinoilla ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”).

 

Tämän sivuston omistajan tiedot:

Yrityksen nimi: BeautyTheShop  Kotipaikka ja osoite: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (Espanja). Puhelin: +34 858.952.394 Sähköposti: [email protected] . Myös sivusto www.beautytheshop.com on rekisteröity yrityksen alaisuuteen.

Pääsy sivustolle ja sen sisältöön on ilmainen. Huomioi, että tiettyjen tietojen katselu edellyttää kirjautumista sivustolle. Sivuston käyttö merkitsee näiden sääntöjen hyväksymistä. Huomioi, että käyttöehdot voivat muuttua koska tahansa, joten suosittelemme niiden lukemista aina ennen vierailua sivustolla.

Tekijänoikeudet ja teollisoikeudet: Sivustoa https://www.beautytheshop.com koskevat tekijänoikeudet: lähdekoodi, suunnittelu, selausrakenne, tietokannat, tekstit, valokuvat, grafiikka, kuvat, teknologia, sovellukset, linkit sekä audiovisuaalinen ja äänisisältö, jatkossa SISÄLTÖ, ovat BeautyTheShop:n omaisuutta ja sillä on yksinoikeus sisällön hyödyntämiseen, kopiointiin, jakamiseen, julkiseen levittämiseen ja muuttamiseen. Käyttäjällä ei siis ole oikeuksia eikä käyttöoikeutta edellä mainittuihin muuten kuin sivuston käyttämisen edellyttämissä rajoissa. Kaikki tuotemerkit, tavaramerkit ja logot ovat BeautyTheShop:n omaisuutta ja käyttäjän tulee ymmärtää, että sivuston käyttäminen ei anna oikeuksia tuotemerkkien, tavaramerkkien tai logojen käyttämiseen.

BeautyTheShop omistaa tuotteidensa ja palveluidensa teollisoikeudet, erityisesti rekisteröityyn tavaramerkkiin liittyvät. Kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden suhteen BeautyTheShop tunnustaa niiden vastaavat immateriaalioikeudet, joihin eivät liity maininnat tai esiintyminen sivustolla, markkinointi, sponsorointi tai suosittelu BeautyTheShop:n puolesta ellei sitä ole erikseen mainittu.

 

Sivuston käyttöehdot

Käyttäjän ei tule käyttää sivustoa tai siihen liittyviä palveluja rikolliseen, moraalisesti kyseenalaiseen tai yleistä turvallisuutta uhkaavaan toimintaan eikä BeautyTheShop:n tai kolmansien osapuolten tietoverkkojen, palvelimien tai tietojärjestelmien kuormittamiseen, vahingoittamiseen tai niiden toiminnan estämiseen. He eivät myöskään saa mainostaa tai hyödyntää kaupallisesti tai lähettää viestejä väärällä henkilöllisyydellä tai salaamalla viestin alkuperän. Käyttäjän tulee käyttää sivustoa lainsäädännön ja näiden yleisten ehtojen asettamissa rajoissa.

BeautyTheShop on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaja. Sitä ei voida asettaa vastuuseen sisällöstä, jota käyttäjä voi lähettää laiminlyödessään näitä ehtoja. Näissä tapauksissa käyttäjää pidetään vastuussa. Käyttäjän on noudatettava BeautyTheShop:n asettamia verkkosivuston käyttörajoituksia.

 

Sisältö

Käyttäjän tulee käyttää sivustoa lainsäädännön, näiden yleisten käyttöehtojen ja kaikkien sovellettavissa olevien sääntöjen asettamissa puitteissa. BeautyTheShop ei takaa käyttäjien osoitteessa www.beautytheshop.com tarjoaman sisällön oikeellisuutta, luotettavuutta eikä hyödyllisyyttä. Käyttäjä ei saa jäljitellä, kopioida, jakaa, antaa käyttöön, viestiä julkisesti, muuttaa tai muuten vaikuttaa sisältöön, lukuun ottamatta lain sallimia tilanteita ja BeautyTheShop:n tai muun tekijänoikeuksien omistajan suostumusta. 

Verkkosivuston sisällön katselu, tulostaminen tai osittainen lataaminen on sallittua ainoastaan seuraavin ehdoin:

  1. a) Se tapahtuu sivuston edellyttämässä tarkoituksessa
  2. b) Näin saadut tiedot ovat ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön.
  3. c) Se ei muuta sivuston sisältöä millään tavoin.
  4. d) Mitään sivustolla olevaa sisältöä ei käytetä, kopioida tai jaeta erillään siihen liittyvästä tekstistä tai kuvista.

 

Selaaminen ja turvallisuus

BeautyTheShop ei takaa keskeytymätöntä tai virheetöntä pääsyä sivustolle tai sen sisältöön eikä sivuston päivittymistä. BeautyTheShop puuttuu asiaan mahdollisuuksien sallimissa rajoissa mahdollisimman pian saatuaan tiedon virheistä, sivuston toimimattomuudesta tai päivitysten vajavaisuudesta tehden kaiken tarpeellisen korjatakseen virheet, korjatakseen yhteydet ja päivittääkseen sisällön.

Verkkosivustolle pääsy ja minkä tahansa sen sisältämien tietojen luvaton käyttö on ainoastaan käyttäjän vastuulla. BeautyTheShop ei ole vastuussa tällaisen pääsyn tai käytön seurauksista eikä sen aiheuttamista vahingoista tai harmista.

Se ei myöskään ole vastuussa turvallisuusvirheistä tai käyttäjän tietokonejärjestelmään (järjestelmä ja ohjelmat) tai tallennetuille tiedostoille tai asiakirjoille aiheutuvista vahingoista, jos ne ovat seurausta:

  1. a) käyttäjän tietokoneessa olevasta viruksesta, silloin, kun käyttäjä vierailee sivustolla.
  2. b) selaimen virheellisestä toiminnasta.
  3. c) päivittämättömän selaimen käytöstä. Se ei takaa suojaa viruksilta ja muilta tekijöiltä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia tietokonejärjestelmään tai käyttäjän asiakirjoihin tai tiedostoihin.

 

Linkit

Kaikkien kolmansien osapuolien linkkien tulee johtaa sivuston etusivulle. Linkkien tulee olla kehystettyjä syvälinkkejä eikä sivuston sisältöä saa käyttää kielletyillä tavoilla.

 

Vastuuvapaus

BeautyTheShop:n liiketoimintaan liittyvän verkkosivuston sisältö on yleisluontoinen eikä sitä voida pitää riittävänä tilanteessa, jossa käyttäjä haluaisi ottaa yhteyttä yritykseen tarkistaakseen sisällön faktatietoja. BeautyTheShop ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen toiminnasta, jota koskevan tiedon hän on saanut www.beautytheshop.com verkkosivuston kautta. BeautyTheShop ei ole vastuussa käyttäjälle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston palveluiden toimintaa ja käyttöä haittaavien tietoliikenneverkkojen katkoista.  

 

Ilmoitus laittomasta toiminnasta

Kun tämän sivuston tai muun sivuston käyttäjä saa tiedon, että linkitetyt sivustot viittaavat sivuille, joiden sisältö tai palvelut ovat laittomia, haitallisia, halventavia, väkivaltaisia tai hyvien tapojen vastaisia, he voivat ottaa yhteyttä BeautyTheShop SL:iin ja ilmoittaa seuraavat tiedot: Ilmoittajan omat henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Kuvaus tosiseikoista, jotka paljastavat linkitetyn sivuston laittoman tai sopimattoman luonteen. Lausunto, että annetut tiedot ovat totta ja oikeellisia. 

Se, että BeautyTheShop SL vastaanottaa tiedon, ei tietoyhteiskuntaa koskevan lainsäädännön mukaan tarkoita, että se olisi vastuussa ilmoitetusta toiminnasta ja / tai sisällöstä.

 

Varasto, hinnat ja tuotteiden ominaisuudet  


Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteiden hintaan, ominaisuuksiin ja saatavuustietoihin ennen ostoksen vahvistamista.

Kunkin tuotteen hinta on suhteessa sen mittayksikköön, joka määritellään tuotteen nimen yhteydessä tai nimen puuttuessa sen tuotekuvauksessa.

Me BeautyTheShopilla myymme tuotteitamme vain kuluttajille. Jos olet yritys, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tilaamista.

Jokainen ostos, joka sisältää vähintään 6 kappaletta samaa tuotetta, voidaan katsoa tukkumyyntitapahtumaksi, ja siksi se voidaan peruuttaa tästä syystä.

Samoin ei ole sallittua ostaa enempää kuin 6 kappaletta samaa tuotetta kuukaudessa, vaikka ne hankittaisiin eri tilauksilla.

Lisäksi, jos havaitaan, että samalta tililtä on tehty vähintään 6 tilausta ja ne on toimitettu eri toimitusosoitteisiin, näitä tilauksia pidetään liiketapahtumina, ja ne voidaan siksi peruuttaa.

Kaikissa näissä edellä mainituissa tapauksissa BeautyTheShopin ehtoja ei sovelleta.

 

 

Kaupallinen takuu

Tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat oikeellisia. Laajasta valikoimasta johtuen tuotteiden hinnoittelussa, saatavuustiedoissa, ilmoitetuissa ominaisuuksissa tai valokuvissa saattaa olla virheitä. BeautyTheShop toimii virheiden estämiseksi. Siksi saatavuus- ja hintatiedot voivat muuttua BeautyTheShop:n sähköpostitse lähettämässä lopullisessa tilausvahvistuksessa, jossa myyntipäällikkö vahvistaa varastotilanteen ja hinnat. Ilman tätä vahvistusta emme katso tilausta vahvistetuksi ja voimassa olevaksi.  

Edellä kuvatuissa tapauksissa hyvityksen maksaa aina BeautyTheShop

Käyttäjä tai asiakas hyväksyy yllä mainitut ehdot ja edellytykset.

 

Lainsäädäntö

BeautyTheShop ja käyttäjän suhteen noudatetaan Espanjan lainsäädäntöä (Artikla 29 of Laki 34/2002 sekä Artikla 90.2 Kuninkaallinen asetus 1/2007).