Henkilötietojen suoja

Tietosuojalauseke

 

BUYIN EXCLUSIVE S.L. on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, jota tämä tietosuojalauseke kuvaa tarkemmin.

BUYIN EXCLUSIVE S.L. on sitoutunut edistämään aktiivisen vastuullisuuden periaatteiden noudattamista, GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetusten (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti sitä jatkuvasti kehittäen. Tämä tarkoittaa

 • Henkilötietojen käsittelyä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti suhteessa sidosryhmiin.
 • Henkilötietojen käyttöä vain ja yksinomaan niihin tarkoituksiin, kuin ne on tarkoitettu. Niitä ei käytetä muihin, tapauksesta riippumattomiin tarkoituksiin.
 • Tietojen käsittelyn oikeudellisen perusteen arviointia ja osapuolten suostumuksen pyytämistä aina kun se on tarpeen asian käsittelyä varten.
 • Käsittelemällä henkilötietoja vain sen verran, kun asian käsittelyn vuoksi on tarpeellista.
 • Pitämällä henkilötiedot oikeellisina ja ajantasaisina. Kun virheellistä tietoa havaitaan, tiedot päivitetään tai poistetaan.
 • Säilyttämällä henkilötietoja käsittelyn kannalta välttämättömän vähimmäisajan ja lain vaatimien säilytysaikojen mukaisesti.
 • Ylläpitämällä käsiteltävien tietojen luotettavuutta, eheyttä ja saatavuutta.

 

Tämä sitoumus tarkoittaa käytännöissämme seuraavaa:

 • Tarvittavien resurssien takaaminen ja vaadittavien tavoitteiden määrittäminen tietoturvan jatkuvalle kehittämiselle ja käsittelemiemme tietojen suojaamiselle.
 • Kannustaa ja kehittää tarvittavia toimenpiteitä kouluttaaksemme ja tiedottaaksemme henkilökuntaamme tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.
 • Rekisterin ylläpitäminen suoritetuista käsittelyistä.
 • Kehittää prosesseja tietoturvarikkomusten ehkäisemiseksi ja jos niitä ilmenee, tiedottaa niistä sidosryhmiä viipymättä.

 

Mitä dataa käsittelemme

Tietosuojalausekkeemme mukaisesti tiedotamme sinua henkilötietojen käsittelystä BUYIN EXCLUSIVE S.L.:llä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Henkilötiedot ovat käytössämme, koska asianosaiset ovat ilmoittaneet meille tarpeellisiksi katsomansa tiedot (verkkosivun, sähköpostin, puhelimen välityksellä tai muilla keinoin).

 

Vastuu tietojen käsittelystä

BeautyTheShop on BUYIN EXCLUSIVE S.L.:lle rekisteröity tavaramerkki, jonka rekisteröity toimipaikka on  Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (España) and with CIF: B18943829. Rekisteröity Granadan kaupparekisteriin: Volume 1405, Book 0, Folio 111, Section 8, Page GR 38883.

Yrityksen tunnistetiedot ja yhteystiedot ovat:

 • BUYIN EXCLUSIVE S.L.
 • Veronumero: B18943829
 • Osoite: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. P. 18220 Albolote, Granada (España)
 • Puhelin: 858.952.394
 • Sähköposti: [email protected]

 

Tietojen alkuperä ja niiden tarkoitus

Saamme sinulta toimitettuna henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun toimimiseksi.

 • Käsittelemme seuraavia tietoja:
 • Tunnistetiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero
 • Posti- ja sähköiset osoitteet: katuosoite ja sähköpostiosoite
 • Kaupalliset tiedot: sinulle lähetetään kaupallisia tarjouksia vain suostumuksellasi
 • Taloudelliset tiedot: luottokortin numero, pankkitilin numero

 

 

BUYIN EXCLUSIVE S.L. käsittelee käyttäjien tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjoaa käyttäjän tarvitsemaa palvelua ja hallinnoi laskutusta ja maksuja
 • Palvelun tarjoamiseen liittyvä sähköinen viestintä, jotta käyttäjälle voidaan tarjota parempaa palvelua, kuten salasanojen muutokset, tilausten seuranta ja tilauksiin liittyvät ongelmatilanteet.
 • Tiedot säilytetään sopimussuhteen säilymisen ajan sekä oikeudellisten velvoitteiden noudattamisen vaatiman ajan.
 • Automaattiset päätökset, profiilit ja muu soveltuvat tavat. Profiilien kehittäminen, kuten automaattisten tietojen käsittelyyn perustuvien päätösten tekeminen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi tai mieltymysten ja kiinnostusten ennustamiseksi.

 

Oikeus tietojen käsittelyyn

Suostumus perustuu lakiin yksityisyydensuojasta. Jos emme saa pyydettyjä tietoja, emme voi tarjota palvelua.

 

Tietojen siirto

Käyttäjien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi oikeudellisen velvoitteen niin vaatiessa.

 

Käyttäjän oikeudet

 • Käyttäjät voivat vaatia oikeuttaan tietojen oikaisuun, rajoittamiseen ja poistamiseen sekä tietojen siirrettävyyteen ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]
 • Oikeus peruttaa annettu suostumus
 • Oikeus esittää vaatimus valvontaviranomaiselle