Algemene Voorwaarden

BeautyTheShop voldoet aan de volgende richtlijnen with the following directives:

Richtlijn 95/46 / EG is de referentietekst, op Europees niveau, over de bescherming van persoonsgegevens. Het stelt een regelgevend kader dat streeft naar een evenwicht tussen een hoog niveau van bescherming van de privacy van personen en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Om dit te doen, stelt de richtlijn strikte limieten aan het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en vereist dat elke lidstaat een onafhankelijke nationale instantie opzet die verantwoordelijk is voor de bescherming van deze gegevens.

Richtlijn 2000/31 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de Interne Markt ("richtlijn inzake elektronische handel").

 

De registratiegegevens van de eigenaar van de website zijn:

Handelsnaam: BeautyTheShop  Zetel: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (Spanje). Tel: +44 08435085133  Email: info@beautytheshop.com . Daarnaast is de domeinnaam www.beautytheshop.com verbonden aan deze registratie.

Toegang tot de website en de inhoud ervan is gratis. Merk op dat het noodzakelijk is voor de gebruiker om zich te registreren om bepaalde gegevens op de website te bekijken. Het gebruik van de webportal confereert aan de gebruiksvoorwaarden en impliceert volledige aanvaarding van deze bepalingen. We wijzen u erop dat de inhoud van deze Voorwaarden op elk moment kan wijzigen, dus raden wij u aan om deze aan het begin van elke sessie te lezen.

Intellectueel en industrieel eigendom: intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de webpagina http://www.beautytheshop.com, de broncode, vormgeving, navigatiestructuur, databases, tekst, fotografie, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links, en audiovisuele of geluidsinhoud, hierna de inhoud, zijn het eigendom van BeautyTheShop, die de exclusieve rechten van exploitatie van hetzelfde op welke manier dan ook, en in het bijzonder de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie, heeft. Aldus worden aa de gebruiker geen rechten of licenties verleend zoals hierboven beschreven, behalve die noodzakelijk zijn om de website te gebruiken. Alle merken, handelsnamen of logo's zijn eigendom van BeautyTheShop, met dien verstande dat de toegang tot het webportaal de gebruiker geen rechten geeft op genoemde merken, handelsnamen en / of logo's.

BeautyTheShop is de houder van de industriële eigendomsrechten op zijn producten en diensten, en in het bijzonder die met betrekking tot de geregistreerde handelsnaam. Met betrekking tot de vermelding van producten of diensten van derden, erkent BeautyTheShop de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten van de houders, daarbij geen rechten of aansprakelijkheid implicerend naar BeautyTheShop door hun loutere vermelding of het uiterlijk van de website, noch hun goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door BeautyTheShop SL tenzij nadrukkelijk vermeld.

 

Gebruikersvoorwaarden voor de portal

De gebruiker zal deze website of de diensten die daarop aangeboden worden niet gebruiken voor activiteiten in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, of die overbelasting, schade, of het uitschakelen van netwerken, servers en andere computerhardware of producten en softwaretoepassingen van BeautyTheShop of derden veroorzaken. Noch kunnen zij reclameactiviteiten verrichten of commerciële exploiteren of berichten sturen met behulp van een valse identiteit of het verbergen van de herkomst van het bericht. De gebruiker moet deze portal gebruiken in overeenstemming met de Wet en deze Voorwaarden.

BeautyTheShop fungeert als een exclusieve dienstverlener van de informatiemaatschappij, en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud die de gebruiker zou kunnen verzenden in strijd met de huidige voorwaarden. In deze gevallen is de gebruiker verantwoordelijk. De gebruiker is verplicht om de beperkingen van het gebruik van de webportal te allen tijde te respecteren zoals overeengekomen door BeautyTheShop

 

Inhoud

De gebruiker moet dit Portal gebruiken in overeenstemming met de Wet, deze Voorwaarden, en enige regel die kan worden toegepast. BeautyTheShop garandeert niet de wettelijkheid, betrouwbaarheid en het nut van de inhoud die door gebruikers via de webportal www.beautytheshop.com wordt aangeboden. De gebruiker mag de inhoud niet reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken, in het openbaar communiceren, veranderen of anderszins de inhoud aanpassen, behalve in gevallen die door de wet of met uitdrukkelijke toestemming van BeautyTheShop, of door wie de eigendomsrechten of exploitatierechten houdt.

Het bekijken, afdrukken en gedeeltelijk downloaden van welke inhoud van de website dan ook is alleen en exclusief toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  1. a) Dat deze in overeenstemming is met het doel van de website
  2. b) Dat de verkregen informatie alleen voor persoonlijk en privégebruik is.
  3. c) Dat niets van de inhoud van de website op welke manier dan ook wordt aangepast.
  4. d) Dat geen beschikbare grafiek, pictogram of afbeelding beschikbaar op de website gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd wordt los van de begeleidende tekst en afbeeldingen.

 

Navigatie en beveiliging

BeautyTheShop garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de website of zijn inhoud, noch de actualisering hiervan. BeautyTheShop zal, tenzij er redenen zijn die het onmogelijk of moeilijk maken, en zodra het op de hoogte is van de fouten, onderbrekingen of gebrek aan actualisering van deze inhoud, al het noodzakelijke werk uitvoeren om de fouten te herstellen,  verbindingen te herstellen en om de inhoud te actualiseren.

Toegang tot de website, alsmede onbevoegd gebruik van de daarin opgenomen informatie, zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. BeautyTheShop is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, schade of letsel die kunnen ontstaan door een dergelijke toegang of gebruik.

Evenmin is het verantwoordelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden, noch voor schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software) of de opgeslagen bestanden of documenten als gevolg van:

  1. a) de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die gebruikt wordt voor een verbinding met de diensten en inhoud van de website.
  2. b) fouten in de browser.
  3. c) het gebruik van verouderde browser versies. Dit garandeert niet de afwezigheid van virussen of ander elementen die veranderingen kunnen teweegbrengen aan het computersysteem, de documenten of de bestanden van de gebruiker.

 

Links

Alle links van derden naar de website moet leiden naar de homepagina, deeplinks, framing, en elk ander gebruik van de inhoud van de site door derden die niet bevoegd zijn is expliciet verboden.

 

Uitsluiting Aansprakelijkheid

De inhoud van de webpagina met betrekking tot de zakelijke activiteiten van BeautyTheShop zijn van algemene aard, en worden niet voldoende geachte voor de besluitvorming door de gebruiker, die  contact op dient te nemen met het bedrijf om deze inhoud te controleren. BeautyTheShop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van de acties van de gebruiker of van derden op basis van informatie verkregen op het webportaal www.beautytheshop.com BeautyTheShop  is niet verantwoordelijk voor schade aan de gebruiker veroorzaakt door fouten of onderbrekingen van telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van het portaal veroorzaken tijdens het gebruik ervan.

 

Kennisgeving van illegale activiteiten

Wanneer de gebruiker van de website of een andere website te weten komt dat de gelinkte sites verwijzen naar pagina's waarvan de inhoud of diensten illegaal, schadelijk, beledigend, gewelddadig, of in strijd met de goede zeden zijn, kunnen ze contact opnemen met BeautyTheShop onder vermelding van de volgende gegevens: de persoonlijke gegevens van de informant (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Beschrijving van de feiten die het illegale of inadequate karakter van de gelinkte site  onthullen. Een verklaring dat de informatie in het verzoek waar en correct is.

De ontvangst van de communicatie onder deze clausule door BeautyTheShop SL impliceert niet, in overeenstemming met de LSSI, dat de daadwerkelijke kennis van de activiteiten en / of de inhoud wordt aangegeven door de melder.

 

Voorraad, Prijzen en Productkenmerken

De klant is verplicht om de prijs, kenmerken, en de voorraad van de producten die ze willen te raadplegen voor de voltooiing van de aankoop.

De prijs van elk product is in verhouding tot de individuele maateenheid, zoals aangegeven in de naam van het product zelf, of als deze ontbreekt, in zijn beschrijving.

 

Commerciële garantie

De gegevens die op deze portal zijn accuraat. Echter, gezien de grote hoeveelheden producten die te koop zijn is het mogelijk dat fouten in de prijsstelling, voorraad, kenmerken of fotografie optreden. BeautyTheShop werkt eraan om dit te voorkomen. Het is om deze reden dat de bevestiging van de voorraad en de prijs afhankelijk is van de definitieve bevestiging door BeautyTheShop gedaan door het sturen van een e-mail van een sales manager met de bevestiging van uw bestelling met betrekking tot voorraden en prijzen, zonder deze bevestiging wordt er geen bestelling gecatalogiseerd als een vaste bestelling en bevestigd door ons.

In de hierboven beschreven gevallen worden reeds betaalde bedragen alleen terugbetaald door BeautyTheShop

De gebruiker of klant accepteert de hierboven gestelde voorwaarden.

 

Wetgeving

De partijen, BeautyTheShop en de gebruiker, vallen onder de Spaanse wetgeving, op basis van Artikel 29 van Wet 34/2002 en in overeenstemming met Artikel 90.2 van de Koninklijke Wetgeving 1/2007.